Świat nie staje się mniejszy, ale dzięki rozwojowi komunikacji możemy mieć wrażenie, że coraz łatwiej dostać się w każde miejsce na ziemi. W związku z tym coraz ważniejsze staje się organizowanie transportu, czym zajmuje się logistyka, która w zglobalizowanym świecie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Ze względu na swoją specyfikę wciąż ewoluuje, by sprostać wymaganiom nowoczesnego biznesu.

O co chodzi z logistyką?

Logistyka jest ważnym procesem wpływającym pozytywnie na handel zagraniczny, import, eksport oraz handel tranzytowy. Ma także duże znaczenie dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, które chcą zdobyć rynki zagraniczne. Firmy są także powiązane z systemami gospodarczymi różnych państw, a ich treścią jest wymiana handlowa obejmująca przepływ towarów lub usług. Działania logistyczne obejmują obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności transportowe oraz składowanie. W transporcie międzynarodowym konieczny jest również wybór gałęzi transportu (kolejowy, morski, samochodowy, wodny śródlądowy, lotniczy, przesyłowy lub kombinowany), określonego przewoźnika, sposobu przewozu i drogi przewozu. Operatorami w logistyce międzynarodowej często są duże firmy kurierskie, które przewożą paczki drogą lądową, morską lub lotniczą. Jednym z najbezpieczniejszych i najszybszy środków transportu jest fracht lotniczy. Transport drogą powietrzną obejmuje przesyłki zagraniczne nie tylko na terenie Polski i Europy, ale także do Stanów Zjednoczonych czy Australii. Transport morski pozwala na sprawdzoną dostawę i oszczędność.

Czytaj także  Sposoby zakładania konta osobistego. Tradycyjnie czy przez internet? Plusy i minusy obu rozwiązań

Jak organizuje się przesyłki w logistyce międzynarodowej?

W logistyce międzynarodowej dużą wagę przykłada się do sprawnie działającego systemu informatycznego, gdyż każda przesyłka ma swój kod, po którym rozpoznaje się ją w każdej części świata. Niezbędny jest więc system, który będzie często aktualizował dane. Nadany przesyłce numer jest źródłem wielu cennych informacji, czyli danych adresata i nadawcy, zawartości przesyłki, informacje o danych urzędu celnego, przez który przechodziła oraz czy miała jakieś problemy podczas swojej podróży np. związane z uszkodzeniem. W przypadku transportu lotniczego działania logistyczne obejmują konsolidację i dekonsolidację działań okołotransportowych – towar jest przyjmowany do pewnego punktu, gdzie jest ładowny do samolotu wraz z innymi przesyłkami, adresowanymi w tym samym kierunku. W przypadku opóźnienia samolotu fracht przekazywany jest na późniejszy rejs.

Nowoczesna logistyka obejmuje różnego rodzaju rozwiązania przyszłości, które w dużym stopniu oparte będą na technologiach optymalizacyjnych, pozwalających automatyzować pracę związaną z organizacją transportu.

Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *